top of page

THÔNG TIN THANH TOÁN

Trang web của chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán theo quốc gia cụ thể thông qua chuyển khoản ngân hàng tới tài khoản ngân hàng địa phương. Tất cả các giao dịch được xử lý thông qua thanh toán an toàn trong môi trường máy chủ an toàn.

Đồng tiền giao dịch của website là USD. Tuy nhiên, khách hàng có thể chọn thanh toán bằng nội tệ vào tài khoản ngân hàng địa phương được cung cấp. 

Khách hàng tại Việt Nam có thể thanh toán bằng Đồng Việt Nam thông qua chuyển khoản tới ngân hàng nội địa Việt Nam được chỉ định.

Khách hàng có thể lựa chọn xem giá hàng hóa theo các loại tiền tệ khác nhau thông qua bộ chọn loại tiền tệ hiển thị trên thanh công cụ.

bottom of page